החזרת החזירים לטבע

אנחנו אוהבים חיות. אך מקומם של החזירים אינו ברחובות וחצרות חיפה, זה מסוכן להם ובעיקר לציבור. לאחר שנים של הזנחה והחרפת המצב, נצא בתוכנית חירום מקיפה בכדי לשמור על בריאות ובטחון התושבים וילדינו.

בתחילת הקדנציה, קליש בתמיכת כלל הקואליציה שלה, החליטה חד צדדית להפסיק את הרדמת החזירים אשר החל בה יהב (שלא פתרה לגמרי את הבעיה למרות שכללה את הרדמתם של 600 חזירים מדי שנה) וזאת מבלי לתת כל פתרון אפקטיבי אחר במקום.

כחבר אופוזיציה, הזהרתי את קליש ואת חבריה לקואליציה, עציוני, שובר וגולן, שמדיניות זו שהם מובילים רעה ומסוכנת. אך הם סרבו להקשיב.

יזמתי במועצה הצעות אלטרנטיביות כגון פחים מוטמנים, טיפול בפחי האשפה והפעלת משמרת שניה לניקוי הפחים, ניקוי השכונות, טיפול בהאכלת החזירים, צוותי תגובה מהירה, פרסום, גדרות, אך קליש ושותפיה התנגדו ובמקום זאת חילקו משרוקיות לתושבים ותלו שילוט "חזירי בר," כדי שמה יקרה? נדע שאנו נכנסים לשכונות רוויות חזירים ופשוט נשרוק להם?

מול אלו שתרמו לבעיה – שותפיי ואני, בעזרתכם נתקן!

מיד לאחר בחירתי אוביל את הצעדים הבאים:

  • ניקוי מסיבי של רחובות העיר ובמיוחד אזורי הופעת החזירים.
  • נעילה של פחי האשפה כדי שלא תתאפשר הוצאת זבל מהפחים, לצד אכיפה נחושה כנגד משליכי אשפה ומזון באופן אסור.
  • יציאה מיידית לפרויקט הפחים המוטמנים כפי שהצעתי כבר לפני יותר משלוש שנים.
  • הפעלת משמרת פינוי זבל שניה, וכן איסוף נקודתי מהיר של זבל שנערם לאחר שעות האיסוף.
  • גידור המעברים מהם חודרים החזירים לשכונות הגובלות בוואדיות, אך לעשות זאת בצורה מושכלת ובתיאום עם אנשי המקצוע ופעילי הסביבה הרלוונטיים.
  • הפעלה מיידית של מוקד עירוני וצוות תגובה מהירה לטיפול בחזירים המסתובבים בעיר ובריכוזי אשפה.
  • תגבור השירות הווטרינרי להתמודדות טובה יותר עם מכת החזירים.
  • יצירת מוקדי מים בוואדיות שיופעלו ע"י שעוני מים אלקטרוניים בשעות מוגדרות ויאפשרו לחזירים אספקת מים בוואדיות המיובשות בחיפה – במקום לנדוד אל שכונות המגורים שלנו.
  • קמפיין הסברה לתושבים ולתלמידי בתי ספר שיכלול כללי התנהגות נכונה למניעת השארת מזון לחזירים ברחובות ובחצרות הבתים וכיצד על תושבים לנהוג כשהם רואים חזירים בקרבתם.

וכן עם כל הצער, צריך לומר בבירור – חזירים מוכתמים שהפכו את רחובות חיפה לביתם ובכך מסכנים את הציבור ואת ילדינו, יורדמו באופן ההומאני ביותר על ידי רשות הטבע והגנים, שהיא הגורם המוסמך לנושא חיות הבר בישראל.

תפריט נגישות