זיהום אוויר

מאבק לסגירת מפעלים ומתקנים מזהמים ומסוכנים במפרץ חיפה

בכל שנות פעילות הירוקים בראשותי, הובלנו כארגון הסביבתי הכי משמעותי בחיפה את המאבק הנחוש לסגירת מפעלים ומתקנים מזהמים ומסוכנים במפרץ חיפה, לרבות מתחם בז"ן המזהם על כל מפעליו, מתקני ייצור בתעשייה הפטרוכימית ומתקנים עם חומרים מסוכנים ברחבי המפרץ.

עוד ב-2013 כשהיינו הירוקים "קול קורא במדבר" לא הסכמנו להשלים עם קיומה של תעשייה מזהמת במפרץ שמהווה מוקד לסיכון בריאותי וסיכון חיים עבור מאות אלפי תושבים בעוטף המפרץ, והיינו כל השנים ממובילי המאבק להבראת מפרץ חיפה, אין דבר חזק יותר מרעיון שהגיע זמנו להתממש!

נפגשנו עם הצוות הממשלתי שבחן לראשונה את האפשרות לסגור את מתחם בז"ן והמלצותינו לסגור את מתחם בז"ן, תוך הדגשת הפתרונות האפשריים כתחליף להמשך קיומו של בית הזיקוק התקבלו לבסוף ואושרו בהרכבי הממשלות בשנים האחרונות.

בזכות פעילות נחושה ויעילה נבלמה הרחבת מתחם בז"ן ותחת זאת הוחלט על סגירת המתחם בהדרגה בשנים הבאות.

היינו שותפים מובילים וחשובים במאבק המוצלח והממושך לסגירת מיכל האמוניה הגדול במסוף הכימיקלים של נמל חיפה, מתקן ישן שסיכן שנים רבות את חייהם של אלפי תושבים ברדיוסים קרובים ומרוחקים למיכל.

מומחים מטעמנו היו חלק מהצוות העירוני שניהל את המאבק הציבורי והמשפטי ותרומתם היתה הן בהצגת תרחישי האיום ובמיוחד בגיבוש מענה אלטרנטיבי לשימושים של מיכל האמוניה, תוך בלימת פתרונות מסוכנים אחרים שעלו מצד הממשלה ובעלי האתר.

במאבק למציאת פתרון שיאפשר את סגירת חוות המיכלים הדולפת בקרית חיים היינו מהמובילים. יזמנו וליווינו ביקורים של שרים וועדות של הכנסת באתר הזה ובשכונה הקרובה – קרית חיים מערבית שסבלה מאד מההשלכות הרפואיות הנוראיות של חוות הדלק הזו.

כך פעלנו למתן את הסיכונים הנגרמים ע"י נמלי הים הגדולים של חיפה הן בהיבט הזיהום והן בשינוע ואיחסון החומרים המסוכנים המגיעים לנמלי חיפה.

אנשינו הופיעו פעמים רבות בוועדות הכנסת ובמשרדי הממשלה הרלוונטיים וכן יזמנו סיורים של נבחרי ציבור מהכנסת והממשלה בשטח המפעלים והשכונות המצויות בסיכון גבוה.

חוות הדעת של הירוקים הוצגו פעמים רבות בועדות התכנון- הועדה המחוזית חיפה והמועצה הארצית לתכנון ובנייה ובעררים שונים שהגשנו, גם על חשבוננו – וכל הפעילות רבת השנים בהתנדבות מלאה מתוך דאגה רבה לעתיד חיפה.

יזמנו והיינו שותפים לארגון הפגנות ומחאות ציבוריות שונות וכן בהפקת אירועים ציבוריים פתוחים אליהם הוזמנו מומחים שונים ובכירים ממשרדי הממשלה שהגיבו לשאלות וביקורת מצד הציבור ביחס למצב הקשה במפרץ.

יצרנו שיתופי פעולה חשובים עם נבחרי ציבור בערים שכנות במטרופולין חיפה וביחד עימם יצרנו באופן מתמיד מנופי לחץ על הממשלה לקבל החלטות נכונות לטובת הבראת המפרץ.

פעלנו בהצלחה לגיוס תקשורת אוהדת למאבקנו והצגנו את תחקירי האירועים החריגים והמשמעותיים שלימדו את העיתונאים ומקבלי ההחלטות עד כמה היינו קרובים לא פעם לאסון ופגיעה בנפש.

בעת הזו קיימת שעת כושר חשובה לקדם את מטרות המאבק רב השנים שלנו. 40% מהתוצרת של בז"ן מיועדת ליצוא, בעוד 100% מהזיהום נשאר כאן אצלנו בחיפה.

אנו מחויבים לא להרפות ולזרז את סגירת המפעלים והמתקנים המסוכנים והמזהמים במפרץ חיפה מיד לאחר הבחירות הקרובות ולשקם את האתרים שיסגרו לתועלת הציבור! 

תפריט נגישות